การท่องเที่ยวในสมัยนี้ถือได้ว่ามีกลุ่มคนที่ชื่นชอบลักษณะการเที่ยวที่แตกต่างการอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ช
อบการเที่ยวแบบสบายหรูหราไปสถานที่แพงๆทีความสวยงามอาหารการกินดีแถมยังมีความบันเทิงเต็มรู
ปแบบหรือบางกลุ่มอาจจะชื่นชอมการเที่ยวแบบผจญภัยความลำบากขึ้นเขาลงห้วยเดินป่าเพื่อเข้าไปกาง
แคมป์รับชมสูดอากาศท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม แต่ก็มีกลุ่มคนที่นิยมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ซึ่งถือว่ามีความนิยมเยอะทีเดียวในเวลานี้
เพราะนอกจากจะได้เที่ยวแล้วยังเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โลกหรือสถานที่นั้นๆไปในตัวนั่นเอง
และนี่คือ 3 ประเทศที่มีประวัติศาสตร์น่าสนใจที่คุณอาจอยากไปเยือนสักครั้ง
มอลตา
เริ่มกันที่มอลตา แมะจะเป็นเพียงประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ทว่าที่นี่กลับมีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน
แน่นอนว่าส่วนใหญ่ประเทศที่อยู่ติดทะเลหรือแม่น้ำสำคัญของโลกก็มักจะปรากฏจุดการเริ่มต้นของอารย
ธรรมมนุษย์อยู่บ่อยที่มอลตาเองก็เช่นกันแถมยังมีวิวที่สวยงามไม่น้อยเลยทีเดียว
นอกจากนี้ยังมีป้อมปราการโบราณสมัยศตวรรษที่ 17
ยังคอยู่จวบจนถึงปัจจับนรวมถึงสุสานเก่าที่ฝังศพคนสำคัญที่นี่
ขณะที่รอบๆประเทศก็มีซากเมืองเก่าๆตั้งอยู่มากมายนับเป็นหนึ่งในวิวที่สวยงามมากเลยทีเดียว
จอร์เจีย
จอร์เจียนั้นจริงๆแล้วจะกล่าวว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในยุโรกหรือเอเชียก็คงจะพูดไม่ถนัดนั่นเพราะประเท
ศจอจร์เจียตั้งอยู่สุดขอบของเอเชีย และยุโรปนั่นเอง
สิ่งที่สำคัญของที่นี่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานดังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีปราสาทโบรา
ณตั้งตระหว่างอยู่ในบางจุดของประเทศ
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมที่ซับซ้อนไม่น้อยเพราะคนในยุคก่อนมาจากต่างเผ่าหลลยเผ่าย้าย
ถิ่นฐานมาตั้งรกรากที่นี่ทำให้ตอร์เจียกลายเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันหลากหลาย
แต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือจอร์เจียมีตำราอาหารที่ขึ้นชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ด้วยใครชอบการกินรับรอง
ว่าไปที่นี่ต้องไม่ผิดหวัง
จีน
แค่กล่าวถึงจีนแน่นอนว่าคงไม่มีประเทศไหนที่จะมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
และเยอะหลายยุคหลายสมัยเท่ากับดินแดนแห่งนี้อีกแล้ว
ประเทศจีนเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมายที่คนปัจจุบันยังคงรักษามรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่า
งดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือการบูรณะโบราณสถานต่างๆ
และทางการจีนที่เห็นความสำคัญของสถานที่ดังกล่าวก็ทำให้พวกเขาหันมาให้ความสำคัญต่อการท่องเที่
ยวเชิงประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าแม้จะผ่านมาเป็นพันปี แต่พระราชวังบางหลังยังคงสวยงาม
และดูเหมือนมันเพิ่งสร้างเสร็จในยุคสมัยนี้ด้วยซ้ำ

Leave a Reply