หลายคนคงเคยได้ยินชื่อของเขื่อนเชี่ยวหลานหรือ เขื่อนรัชชาประภา
ในเรื่องของการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดสวยที่ถูกยกให้เป็นกุ้ยหลินเมือง
ไทย
เนื่องจากเพราะมีความสวยงามของเทือกเขาหินปูนที่เหมือนกันกับกุ้ยหลิ
นที่ประเทศจีนนั่นเอง
โดยที่มาของเขื่อนแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นมาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อช่วยอำนวยประโยชน์ในด้านสังคม
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โดยเขื่อนเชี่ยวหลานจัดเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาค
ใต้ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า
ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำหรับเขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในปี พ.ศ.
2530 และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ในปี พ.ศ. 2531
สร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแสงที่บ้านเชี่ยวหลาน ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน
จ.สุราษฎร์ธานี
ซึ่งดำเนินลงมือก่อสร้างวันที่ 9 ก.พ. 2525
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. 2530 และในวันพุธที่ 30 ก.ย. 2530
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนเชี่ยวหลาน
และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
โดยเป็นเขื่อนประเภทเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความจุ 5,640
ล้านลูกบาศก์เมตร ขนาดพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 185 ตารางกิโลเมตร
มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ย 3,057 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
ขนาดสันเขื่อน ความยาว 761 เมตร ความสูง 94 เมตร
และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาอีก 6 แห่ง อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ 5 แห่ง
กับฝั่งซ้ายของแม่น้ำ 1 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้า เป็นอาคารแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำ มีการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้า จำนวน 3
เครื่อง เครื่องละ 80,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังการผลิต 240,000 กิโลวัตต์
และให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 554 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี และ
ลานไกไฟฟ้า อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้า ประมาณ 100 เมตร
ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ ทำหน้าที่ในการส่งพลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงพังงา และสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นน้ำตกหลายๆที่ไม่ว่าจะเ
ป็นน้ำตกแม่ยาย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ประมาณ 5.5 กิโลเมตร
เป็นน้ำตกแห่งเดียวภายในอุทยานแห่งชาติที่รถยนต์สามารถเข้าไปถึง
มีลักษณะเป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ 30 เมตร
หรือจะเป็นน้ำตกวังหินน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 15 เมตร
มีจุดชมวิวเรียกว่าน้ำตกบางวิ่งหิน
เป็นจุดที่มองแล้วดูสวยงามอีกแห่งหนึ่ง
และยังมีตั้งน้ำที่เป็นลักษณะเป็นภูเขาที่ถูกน้ำกัดเซาะจนขาดออกจากกัน
ทำให้กลายเป็นหน้าผาที่หันหน้าเข้าหากัน
มีลำคลองไหลศกไหลลอดผ่านบริเวณเบื้องล่าง เป็นวังน้ำที่ลึกมาก
และมีปลาชุกชุม

Leave a Reply